header image header image

TrustDocs

TrustDocs เป็นโปรแกรมเสริม Google Document Add-ons ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท โครงการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยต้องการเสนอและกระตุ้นให้ผู้ใช้และองค์กรต่างๆ ย้ายทรัพยากร เช่น ข้อมูลสำคัญหรือโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การเก็บทรัพยากรภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบคลาวด์ โปรแกรมเสริมนี้เสนอหลักการที่ดีที่สุดของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นความกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลความลับ การเข้ารหัสเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและยังสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญโดยผู้ใช้ปลายทางไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากของการเป็นเจ้าของการจัดการคีย์ เราเสนอการจัดการคีย์โดยอัตโนมัติรวมทั้งการสร้างคีย์ การแจกคีย์ และการหมดอายุคีย์ในกรณีที่ถูกโจมตีจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์หรือการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร (MITM) ซึ่งได้รับการป้องกันโดยการเข้ารหัสแบบสองทาง TrustDpcs เป็นเพียงชื่อที่ใช้ในช่วงเริ่มต้นของเวอร์ชันทดลอง อาจเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเสริมนี้ให้เหมาะสมในอนาคต โปรแกรมเสริมนี้ต้องใช้ได้ฟรีตลอดไปโดยปราศจากเงื่อนไขการบริจาคสำหรับสมาชิกทั้งหมด

This Google Documents Add-ons is part of The University Project which would like to publish the Cloud Computing Environment to people or organization trust the Cloud Provider and make change the determine to move his/their infrastructure or personal sensitive information to Cloud Enviroment.